Krótka historia biblioteki

Jesteś tu: » Strona główna » BIBLIOTEKA » Krótka historia biblioteki

Krótka historia biblioteki


 

Wraz z utworzeniem Szkoły Podstawowej nr 37 powstała biblioteka szkolna.

 

Od roku 1976 biblioteka umożliwia realizowanie czytelniczych potrzeb i zainteresowań początkowo wśród uczniów Szkoły Podstawowej Nr 37 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, później 8 Gimnazjum, XX LO i 9 Gimnazjum. Obecnie jesteśmy Zespołem Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37.

 

Zajrzyjmy może do historii naszej biblioteki.

 

Należała ona do jednej z nielicznych posiadających bardzo dobre warunki lokalowe. Przestronna wypożyczalnia z wolnym dostępem do półek, oddzielna czytelnia na 20 miejsc, pomieszczenia socjalne, były godne pozazdroszczenia. Jedynym mankamentem było usytuowanie biblioteki w budynku " sportowym" z wejściem od strony boiska szkolnego. Korzystanie z wypożyczalni w czasie przerw i bezpośredni kontakt z centralną częścią szkoły był w pewnym sensie utrudniony. Jednak dyrekcja szkoły rozwiązała ten problem wysuwając propozycję budowy łącznika między gmachem głównym, a budynkiem, w którym znajdowała się biblioteka. Rok 1994 przyniósł pewne zmiany.

 

Pomieszczenia czytelni zajął półinternat. Jednak "potrzeba jest matką wynalazku". Jasny korytarz przed wejściem do wypożyczalni okazał się miejscem odpowiednim do zagospodarowania. Dzięki temu powstał „kącik czytelniczy”.Obraz


W 1994 roku utworzono XX Liceum Ogólnokształcące. Wiązało się to ze zmianami także w bibliotece - głównie jej księgozbioru, który należało dostosować do potrzeb  uczniów i nauczycieli. W ciągu ostatnich lat biblioteka unowocześniła się, w  dotychczasowej czytelni zorganizowano Centrum Multimedialne – 6  stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. ObrazObrazObraz

 

 

 

Biblioteka zorganizowała kilka spotkań z pisarzami. Gośćmi naszymi byli: Ireneusz Gwidon Kamiński, Marian Orłoń, Stanisław Machowiak. Niezapomnianym wydarzeniem, które pozostało na długo w pamięci uczniów i wywarło na wszystkich ogromne wrażenie, to spotkanie z Kirą Gałczyńską, córką Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, który jest patronem  naszej szkoły. Opowieści i wspomnienia o życiu i pracy autora "Zaczarowanej dorożki" przybliżyły wszystkim postać poety.

Opracowanie: szkolnastrona.pl