Katalogi

Jesteś tu: » Strona główna » BIBLIOTEKA » Katalogi

Katalogi są narzędziem informacji o zbiorach znajdujących się w bibliotece.


Obraz


Nasza biblioteka prowadzi dwa katalogi główne:


* alfabetyczny

* rzeczowy


Katalog alfabetyczny odpowiada na pytanie, czy poszukiwana książka znajduje się w bibliotece.

Korzystamy z niego wtedy, gdy znamy nazwisko autora. Kartki z opisem bibliograficznym ułożone są w kolejności alfabetycznej nazwisk autorów a w niektórych wypadkach- według tytułów książek.


Katalog rzeczowy odpowiada na pytanie, jakie książki na dany temat lub z z jakiej dziedziny wiedzy znajdują się w bibliotece. Korzystamy z niego, gdy szukamy książek o określonej tematyce.


W naszej bibliotece katalog rzeczowy został opracowany według UKD /Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna/


Działy główne oznaczone są symbolami cyfrowymi od 0 do 9, a mianowicie:


1. Dział główny ogólny. Informatyka i technika komputerowa

2. Filozofia. Psychologia

3. Religia. Religioznawstwo. Teologia

4. Nauki społeczne. Prawo. Administracja

5. .................................

6. Matematyka. Nauki przyrodnicze

7. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo

8. Sztuka. Rozrywka. Sport

9. Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna

10. Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia


Opracowanie: szkolnastrona.pl